[s123, s24] Prace planowe 3/4 listopada

Co się dzieje?


[s123, s24] Prace planowe 3/4 listopada
Identyfikator zdarzenia: 1071

Rozpoczęcie:

2021-11-03 23:00:00

Opis:

W podanym przedziale czasowym zostaną przeprowadzone prace techniczne w obrębie infrastruktury sprzętowej dla wskazanych poniżej serwerów. Prace mogą wiązać się z przerwami w dostępie do usług we wskazanym czasie. Za powstałe trudności serdecznie przepraszamy.

Jakich serwerów lub elementów infrastruktury dotyczą prace:

s123.cyber-folks.pl
s24.hekko.net.pl

Szacowany czas zakończenia:

2021-11-04 06:00:00