Migracja serwera s58,74,81.cyber-folks.pl

Co się dzieje?


Migracja serwera s58,74,81.cyber-folks.pl
Identyfikator zdarzenia: 585

Rozpoczęcie:

2021-03-30 20:00:00

Opis:

Migracja serwera s58.cyber-folks.pl, s74.cyber-folks.pl, s81.cyber-folks.pl na serwer s138.cyber-folks.pl Za powstałe trudności serdecznie przepraszamy.

Jakich serwerów lub elementów infrastruktury dotyczą prace:

s58.cyber-folks.pl
s74.cyber-folks.pl
s81.cyber-folks.pl

Szacowany czas zakończenia:

2021-03-31 01:00:00